Elokuvasäätiö jakoi lokakuussa yli 2,3 miljoonaa euroa tukea

Elokuvasäätiön hallitus on tehnyt 215 tukipäätöstä, joista myönteisiä oli 102. Tukea haettiin yli 10 miljoonan euron arvosta ja myönnettiin 2 364 428.

Eniten myönteisiä tukipäätöksiä oli käsikirjoitusapurahoissa, joita myönnettiin reilu 150 000 euroa 31 hakemukselle. Näistä 20 koski pitkiä elokuvia, 5 dokumenttielokuvia ja 6 lyhytelokuvia.

Kehittämistukea myönnettiin yli 450 000 euroa 24 hakemukselle. Tuella kehitetään seitsemää pitkää näytelmäelokuvaa, yhdeksää dokumenttielokuvaa, kuutta tv-sarjaa ja kahta lyhytelokuvaa.

Tuotantotukea sai yhdeksän hanketta, yhteensä reilu miljoona euroa. Tuotantotukea myönnettiin yhdelle pitkälle fiktioelokuvalle, kolmelle pitkälle dokumenttielokuvalle, kahdelle lyhyelle dokumenttielokuvalle sekä kolmelle kansainväliselle yhteistuotannolle, joissa Suomi on mukana vähemmistöosuudella. Näistä yhteistuotannoista yksi on pitkä fiktio ja kaksi dokumenttielokuvia.

Markkinointi- ja levitystukea sai kahdeksan hanketta yhteensä 568 000 euroa. Tukea elokuvien kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen myönnettiin viidelle hakemukselle.

Katso kaikki tuotannon tukipäätökset

Kulttuuriviennissä myönteisen päätöksen sai 25 hakemusta, joista 18 oli matkatukeen, kolme materiaalitukeen ja neljä hanketukeen. Kulttuuriviennin tuki myönnettiin yhteesä 70 329 euroa.

Katso kaikki kulttuuriviennin tukipäätökset

Otsikkokuva BuFo Films