Nettiä käytetään enemmän viihteeseen, vähemmän arjen askareisiin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kevään 2021 viestintäpalvelujen käyttöä kartoittavan kuluttajatutkimuksen mukaan useimmat kuluttajat käyttävät internetiä videosuoratoistopalveluihin ja erilaisiin musiikki- ja kuuntelupalveluihin. Jopa 85 prosenttia kuluttajista käytti kyseisiä palveluita kuluvana keväänä. Jo viime vuonna pandemian myötä suuren suosion saavuttaneet internet- ja videopuhelut ovat edelleen suosittuja käyttäjien keskuudessa. Sen sijaan alle puolet kuluttajista tilasi kuukausittain kotiinsa ruokaa tai tavaraa internetin kautta pandemiasta huolimatta.

Monet arkipäivämme palveluista toimii nykyään verkon yli ja joka vuosi uusia asioita siirtyy verkossa tehtäviksi askareiksi. Traficomin vuosittaisessa kuluttajatutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon suomalaiset kuluttajat käyttävät erilaisia viestintäpalveluja. Me seuraamme aktiivisesti digitaalisten palvelujen kehittymistä Suomessa nykytilan kartoittamiseksi ja tulevaisuuden tarpeiden ennakoimiseksi.

Kuluttajat suosivat kotimaisia maksuttomia suoratoistopalveluita

Tv-sarjojen, elokuvien ja suorien tv-lähetystenkin katsominen on osin siirtynyt eri sovelluksiin. Kuluttajista 78 % oli viimeisen kolmen kuukauden aikana katsonut jotakin maksutonta tai maksullista suoratoistopalvelua. Lähes puolet kuluttajista oli katsonut maksuttomista palveluista suoria lähetyksiä ja 65 % oli katsonut niistä tallenteita, tv-ohjelmia tai elokuvia. Maksullinen palvelu tai sellaisen ilmaisjakso oli ollut tilattuna 50 %:lla kuluttajista.

Käytetyimpien palveluiden joukossa olivat tv-kanavien omat ilmaispalvelut, YouTube sekä Netflix. Maksuttomien palveluiden muut-vastauksiin sisältyi useiden eri lehtimedioiden tv-palveluita.

Internetistä kuunnellaan eniten musiikkia

Traficomin kuluttajatutkimuksessa kysyttiin keväällä 2021 ensimmäistä kertaa myös erilaisten audiopalveluiden käyttöä internetin kautta viimeisen kolmen kuukauden aikana. Erilaiset musiikki- ja kuuntelupalvelut ovat yhtä suosittuja kuin videoiden suoratoistopalvelut, sillä 76 % kuluttajista oli kuunnellut internetistä jotakin mainituista. Ylivoimaisesti eniten internetistä kuunneltiin musiikkia erilaisten sovellusten kautta: ilmaisia musiikkisovelluksia oli käyttänyt 56 % kuluttajista ja maksullisia musiikkipalveluja 33 %.

Suoria kotimaisia nettiradiolähetyksiä, esimerkiksi radiokanavia, oli internetistä kuunnellut 30 % kuluttajista. Ulkomaisia vastaavia palveluja oli käyttänyt vain 6 %. Erilaisia podcasteja, tallenteita tai kuunnelmia oli kuunnellut 32 % kuluttajista, kun taas äänikirjoja oli netistä ja sovelluksista kuunnellut 19 %.

Internetpuheluiden suosio jatkuu

Vuosi sitten Traficomin kuluttajatutkimuksessa hämmästeltiin poikkeusolojen tuomaa merkittävää harppausta internetin kautta tehtävien puheluiden ja videopuheluiden suosiossa, kun viikoittain kyseistä palvelua käyttävien määrä nousi yli puoleen kuluttajista. Keväällä 2021 näyttää siltä, että internetpuhelut ovat säilyttäneet suosionsa, vaikka etätapaamisväsymystä on varmasti ollut ilmassa. Myös pikaviestit ovat tulleet jäädäkseen, kun niitä edelleen viikoittain lähettää yli 80 % kuluttajista. Tavallisen puhelun soittaminen ja tekstiviestin lähettäminen ovat olleet laskusuunnassa jo pidempään, mitä tukee myös Traficomin teleyrityksiltä saamat puhelu- ja tekstiviestimäärät.

Vain alle kymmenys tilaa elintarvikkeita kotiin – ravintola-annosten tilaaminen yleisempää

Keväällä 2021 kuluttajatutkimuksessa kysyttiin, tilaako vastaaja kotiinkuljetuksella ruokaa ja tavaroita sovellusten tai internetsivujen kautta. Ravintoloiden ruoka-annoksia kotiinsa vähintään kuukausittain tilaa 19 % kuluttajista, kun taas muita elintarvikkeita tilaa kotiin vain 8 %. Vaikka ruuan verkkokaupan on pandemian aikana kerrottu merkittävästi kasvaneen, ei se silti ole monellekaan arkipäiväistynyt pidemmän aikavälin tavaksi. Mahdollista on, että vastatessa kuluttaja on pohtinut käyttäytymistään yleensä, ei ainoastaan pandemian aikana. Toisaalta Tilastokeskuksen vuoden 2020 Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus antoi samanlaisia tuloksia elintarvikkeiden tilaamisen yleisyydestä.

Kuluttajista 18 % kertoi tilaavansa kuukausittain muuta tavaraa kotiin. Monelle tavaran tilaaminen kuukausittain voi olla harvinaista, mutta pidemmällä aikavälillä yleisempää. Aiemmin mainitussa Tilastokeskuksen tutkimuksessa verkko-ostoksia on joskus tehnyt selkeä enemmistö kuluttajista. Vain 15 % kuluttajista kertoi kuukausittain tilaavansa verkosta erilaisia palveluita, kuten tapahtumalippuja ja hotellimajoituksia. Kuten yllä, voi tässäkin tuoteryhmässä kuukausittain olla liian tiukka aikaraja, mutta myös pandemiarajoitusten vaikutukset matkustamiseen ja kulttuurielämään voivat olla vaikuttaneet vastauksiin.

Kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 2001 vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-toukokuussa 2021.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.