Vanhalestadiolaisuuden taloudelliset verkostot

Aini Linjakumpu, Vanhalestadiolaisuuden taloudelliset verkostot, Vastapaino 2018

Kirjaa varten on kerätty tietoa yrityksistä ja yrittäjistä, haastateltu liikkeeseen kuuluvia ja kuulumattomia ihmisiä sekä analysoitu liikkeen omia julkaisuja yrittämiseen liittyen. Tutkimuksessa lestadiolaisten taloudellista toimintaa tulkitaan verkostonäkökulman avulla: millaisia taloudellisia verkostoja voidaan löytää ja miten ne ovat yhteydessä muihin lestadiolaisten verkostoihin. Tämä kytkeytyy siihen, miten verkostot edesauttavat yrittäjyyttä.

Tiivis uskonnollistaloudellinen verkostoituminen sävyttää myös yritystoimintaa. Taloudellinen toiminta vanhoillislestadiolaisuuden piirissä on ihmisiä puhuttava asia, josta ei kuitenkaan tiedetä juuri mitään. Lestadiolaiset tunnetaan yleensä ahkerina ja yritteliäinä ihmisinä, jotka toimivat erityisesti rakentamisen alueella. Aihepiiri on herkkä, kun puhutaan laestadiolaisten keskinäisestä, tiiviistä verkostoitumisesta siten, että se aiheuttaa ongelmia ja mahdollisesti jopa vääristymiä yritystoiminnan suhteen.

Kirja on ensimmäinen tutkimus vanhoillis-lestadiolaisten taloudellisesta toiminnasta. Se pyrkii valaisemaan lestadiolaisyrittäjien menestyksen salaisuuksia. Kirjassa kerrotaan, millaista yrittäjyyttä liikkeen jäsenten piirissä harjoitetaan, millaista yhteistoimintaa talouden ympärille rakentuu ja miten laestadiolaisyrittäjät kohtaavat asiakkaita, työntekijöitä ja liikekumppaneitaan.

Uskonnollisen liikkeen taloudellinen toiminta lähtee liikkeelle jäsenyydestä; hengellisistä lähtökohdista sekä taloudellisen toiminnan muodostumisesta. Taloudellinen toiminta perustuu verkostoitumiseen, jossa toisten tunteminen ja luottamus merkitsevät suurta roolia. Asiaa voidaan verrata myös Max Weberin kapitalismiin eli työn tekemisen eetokseen ja vapautuksen ja menestysteologiaan. Liike on poikinut monia alalajeja, mm. skientologian, Bruderhofin, amissit jne.

Liike korostaa uppoutumista, luottamusta ja yrittäjyyttä. Merkittäviä liikealoja ovat mm. rakentaminen ja kauppa. Verkostomarkkinointi näyttelee myös merkittävää osaa asioiden hoidossa.

Kaikki lähtee liikkeelle toimialasta ja liikeideasta sekä yrityksen kehittämisestä. Työetiikka ja sukuverkostot ovat myös erittäin merkittäviä osatekijöitä. Myös luottamuksen korostaminen merkitsee liikkeen ja yrittäjyyden kohdalla paljon.

 

UNTO VASKUU